Logo rgb v5 veiligheid op pole position

Categorie voorwaarden

Het beste praktijkvoorbeeld
  1. Het beste praktijkvoorbeeld (best practice) moet aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van dakdekkers tijdens het werk. De best practice is praktisch toepasbaar tijdens de dagelijkse werkzaamheden van dakdekkers en de veiligheidsrisico’s verminderen. Het gaat hier om een voorbeeld dat al op kleine schaal, bijvoorbeeld op bedrijfsniveau, zijn waarde heeft bewezen. Deelname staat open voor dakdekkers die onder de CAO BIKUDAK vallen en UTA-medewerkers.
  2. Het idee is voor de gehele BIKUDAK-sector te gebruiken.
  3. Bij het indienen van de best practice zit een duidelijke uitleg van de voordelen ervan en wat de invloed is op de veiligheid en gezondheid van dakdekkers. De best practice wordt door SF BIKUDAK via een promotiecampagne verspreid in de sector.
  4. Alle inzenders van een best practice die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen sowieso een Staatslot.