Logo rgb v5 veiligheid op pole position

Categorie voorwaarden

Het beste veiligheidsidee
  1. Het idee moet origineel en vernieuwend zijn en aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van dakdekkers tijdens het werk. Het moet praktisch toepasbaar zijn en de risico’s verminderen en is nog niet breed in de branche ingevoerd. Om deel te nemen aan deze prijsvraag moet je als dakwerker onder de CAO BIKUDAK vallen.
  2. Het idee is te gebruiken tijdens de dagelijkse werkzaamheden van dakdekkers in de gehele BIKUDAK-sector.
  3. Bij het indienen van het zit een duidelijke uitleg van de voordelen ervan en wat de invloed is op de veiligheid en gezondheid van dakdekkers.
  4. Voor het beste idee wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Blijkt hieruit dat het idee uitgevoerd kan worden, dan stelt SF BIKUDAK hiervoor een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor de uitvoering en invoering van het idee in de branche. De winnaar wordt betrokken bij de opdrachtformulering van het haalbaarheidsonderzoek.
  5. Alle inzenders van een idee dat aan de voorwaarden voldoet, ontvangen sowieso een Staatslot.